Hessingterrein: Laatste kans voor bouwen over de rode contour

Tijdens de eerste beeldvormende vergadering tussen raad, college en projectontwikkelaar Verwelius over de toekomst van het Hessingterrein heeft laatstgenoemde naar verluidt de hakken in het zand gezet. De langdurige bestuurlijke twist beu, heeft de huizenbouwer uit Huizen aangekondigd dat het laatst voorliggende plan ook het laatste alternatief is om de Biltse raad te overtuigen van woningbouw over de rode contour.  

CDA-wethouder Madeleine Bakker wekte vanochtend tijdens de tweewekelijkse persontmoeting de indruk zich daar wel in te kunnen vinden. Wat haar betreft gaat de bouw van 130 woningen op het voormalige Hessingterrein, waaronder 25 huizen over de rode contour, gewoon door. “Ik gun het iedereen om zo mooi te kunnen wonen”, aldus Bakker die tevens aangaf dat al veelvuldig op het bouwproject is ingetekend.
Temeer ook omdat naar haar zeggen de beide deskundige ecologen, ingehuurd door Verwelius, zouden hebben laten weten geen bezwaren te zien in woningbouw vlak langs de smalle verbindingszone van het Nationale Natuurnetwerk.  
Bakker: "Verwelius heeft naar eigen zeggen meer versies besproken dan er letters in het alfabet zitten en zal geen nieuwe meer voorleggen. De projectontwikkelaar zou volgens de wethouder hebben aangegegeven dat, "als het laatst voorgelegde bouwalternatief over de rode contour bestuurlijk wordt afgeschoten, en wij ons moeten beperken tot het oorspronkelijke Hessingterrein, dan gaan we terug naar het originele plan dat al in 2010 is vergund te weten Park Bloeyendael".  

Sinds augustus verleden jaar is de nabijgelegen faunatunnel open, aangelegd met geld van de gemeenten De BIlt en Utrecht en provincie Utrecht. De provincie zegt bij monde van de woordvoerder Natuur, dat nog geen nulmeting is verricht naar de effecten van de wildpassage onderdoor de Utrechtseweg. Op 9 en 21 december zal tijdens de commissievergadering en raadsvergadering besluiten worden genomen over de woningbouw op het Hessingterrein. Een petitie tegen is inmiddels meer dan 550 keer ondertekend.  


Spoorzone  
Wethouder Dolf Smolenaers gaf een toelichting op de bouwsubsidie van 3 miljoen euro die het college jl. september bij het Rijk heeft aangevraagd voor de bouw van 670 woningen in de spoorzone van Bilthoven. Het Rijk verstrekt die subsidie om betaalbare woningen te realiseren voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Dit plan Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio's waar de woningnood het grootst is. In december aanstaande verwacht Smolenaers de reactie op de subsidieaanvraag.  

Schapenweide
Ook de bouwplannen op de Schapenweide kwamen nog kort voorbij. Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad om dit perceel van 13 hectare naast het RIVM te verdelen over Ecologische woningbouw en Lifescience-bedrijfsbebouwing. Wethouder Bakker gaf aan dat eigenaar Rijksgebouwendienst doende is met het opstellen van een biedboek waarop door geïnteresseerde projectontwikkelaars kan worden ingetekend. De Rijksgebouwendienst geeft op haar website aan, dat het grondareaal begin 2022 aan de vrije markt zal worden aangeboden.


advertentie