Groenekanseweg in De Bilt al jaren overbelast: ’met al die nieuwbouw wordt het alleen maar erger’

Al jaren proberen bewoners van de Groenekanseweg en de Soestdijkseweg in De Bilt aandacht te vragen voor de overbelasting van de wegen waaraan ze wonen. Tijdens de spitsuren staat het er helemaal vast voor de zogenoemde Herbie-rotonde en in beide richtingen naar het Dr. Letteplein. Nu er plannen zijn voor zo’n 200 woningen of meer op de Schapenweide en mogelijk 670 woningen bij het station worden de zorgen alleen maar groter. 

Als je op de Groenekanseweg en de Soestdijkseweg rijdt zie je aan weerszijden van de straten op bijna elk raam posters hangen met de tekst: 'niet bouwen zonder verkeersplan'. "We snappen allemaal dat er meer huizen moeten komen, maar wij vinden dat dit in combinatie moet met het maken van een verkeersplan", zegt bewoner Jurgen Los.

Maar niet alleen aan de Groenekanseweg zijn ze ontevreden over hoe er door de gemeente wordt omgegaan met het verkeer. De actie wordt ook ondersteund door bewoners uit andere delen van De Bilt. Zo doen bewoners van de Planetenbaan, de Eerste Branderburgerweg en de Soestdijkseweg-Zuid ook mee.

Veel nieuwbouw

In 2013 is er een verkeersplan gemaakt, maar dat is volgens de bewoners inmiddels achterhaald. Toen was er namelijk nog geen sprake van woningen bij de Schapenweide en het bouwplan van de spoorzone. Dat er nu mogelijk 670 nieuwe huizen bij het station komen is voor veel bewoners nog onbekend, zegt Los. "Ik vond het ontzettend schokkend om te horen. Ik vind het bizar dat er nu nog meer woningen gebouwd gaan worden, waarvan de bewoners allemaal over dezelfde wegen worden geleid die nu al overbelast zijn."

In november werd er een motie aangenomen die was ingediend door Martijn Koren van het CDA. Hierin geeft hij aan dat de doorstroming op de Groenekanseweg onvoldoende is en dat het dagelijks veel file, overlast en onnodige uitlaatgassen veroorzaakt. Hij vraagt daarom aan het college te onderzoeken wat er op korte termijn wel mogelijk is om de doorstroming op de Groenekanseweg en de veiligheid op de Hessenweg en Planetenbaan te verbeteren. 

Hoofdroute

Door veel aanpassingen op andere wegen in De Bilt komt er overigens nog meer verkeer door de Groenekanseweg. Naast het gewone verkeer rijden er ook veel vrachtwagens, legt Los uit. "Het lijkt erop alsof de gemeente al het verkeer in De Bilt door onze straten probeert te verstouwen. Er wordt heel hard gereden en het is hier harstikke gevaarlijk. Je kunt de weg niet veilig oversteken."

Zo geeft raadslid Martijn Koren van het CDA aan in zijn motie dat de invoering  van het eenrichtingsverkeer op de Dorpstraat, Blauwkapelseweg, Looijdijk en Prof. Dr. T.M.C. Asserweg in De Bilt naar verwachting het verkeer op de Groenekanseweg zal doen toenemen.

De posters die bewoners hebben opgehangen om aandacht te vragen voor dit probleem hangen er al zolang, dat ze inmiddels zijn verkleurd. "Volgens de gemeente zelf zitten we al aan het maximum qua verkeer. Zelfs zonder al deze bouwplannen. Dat kunnen wij niet met elkaar rijmen. Er zijn wel huizen bijgekomen, maar nooit wegen gemaakt. De gemeente denkt bij het bouwen van nieuwe huizen helemaal niet na over een verkeersplan. Daarom zeggen wij: niet bouwen zonder verkeersplan", zegt bewoner Jurgen Los.

Daar is raadslid Peter Schlamilch van Forza De Bilt het wel mee eens. “In deze gemeente gaat alles in de verkeerde volgorde. Er wordt eerst gebouwd en daarna wordt er pas nagedacht over het verkeer. Ik kan me heel goed voorstellen dat de bewoners daar absoluut niet blij mee zijn.”  De gemeente laat nu de projectontwikkelaar van de woningen ook het verkeer bedenken, maar die heeft toch veel minder baat bij een goede doorstroming van verkeer.”

Wat hem betreft wordt er minder gebouwd in De Bilt. "We moeten het dorpse karakter behouden in De Bilt. Als je dan bij het station 670 woningen gaat neerzetten, waarvan je kunt verwachten dat het flats zijn, past dat gewoon niet in onze gemeente. Natuurlijk moeten we nieuwe woningen bouwen, maar alleen voor onze lokale behoefte en niet voor de regio. Dan hoeft er veel minder te worden gebouwd en kunnen we de verkeersproblemen blijven behappen. 1100 extra woningen in De Bilt erbij is absurd!” 

Plannen naar volgend jaar

Ondanks dat bewoners al jaren bezig zijn met dit probleem, zullen ze toch nog eventjes moeten wachten tot er een oplossing komt. De gemeente geeft aan dat ze het onderwerp over de gemeenteraadsverkiezingen heen tillen. "Volgend jaar bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt er gestart met werken aan de mobiliteitsagenda. Dan gaan we aandacht besteden aan al het verkeer in De Bilt. We willen daar op dit moment niet al te ingrijpende dingen over besluiten, dat is aan de nieuwe gemeenteraad."

Daarnaast geeft de gemeente aan dat in het bestaande beleid van nieuwbouwplannen altijd wordt geprobeerd om de verkeerskundige situatie in kaart te brengen. "Dat zullen we in het geval van deze nieuwbouwwoningen ook doen."


advertentie