Gemeente klopt aan bij Rijk voor bouwsubsidie

De Bilt gaat een subsidieaanvraag indienen bij het Rijk voor een financiële bijdrage aan de woningbouwambities voor het gebied Centrumplan/Spoorzone. Het gaat om een bijdrage uit de Nationale Woningbouwimpuls. 

Volgens het college is er in de gemeente een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Met de subsidie is er meer financiële armslag om meer betaalbare woningen in het sociale en middeldure segment te bouwen rond het OV knooppunt van het station Bilthoven.

De minister neemt uiterlijk 1 januari een besluit over een eventuele financiële bijdrage. De gemeenteraad is op de hoogte gesteld van de aanvraag.


advertentie