Geen volkstuin op laatste groene oase Noorderkroon

"Deze wijk kan wel wat groen gebruiken en niet alleen op deze plek", zei wethouder Dolf Smolenaers donderdag 9 februari, tijdens de commissievergadering Openbare Ruimte. Alle reden dus om geen volkstuin aan te leggen op een stukje buurtnatuur aan de Noorderkroon. Smolenaers sloot aan bij de aangenomen motie van commissielid Mischa van de Heijden (SP) van november vorig jaar, om het groen in deze Bilthovense wijk te behouden en ook drastisch te verbeteren. 

In de commissievergadering deden twee buurtbewoners van het Boogschutterplein en het Steenbokplein in de wijk een emotioneel beroep op de gemeenteraad om de groenstrook achter hun flatwoningen te behouden. Emotioneel, want het leek er lange tijd op dat het laatste robuuste perceel waar kinderen spelen en waar egels, konijnen, hazen en zelfs de kolibrievlinder te vinden zijn, zou verdwijnen ten gunste van alweer een volkstuin in de buurt. Dat is opmerkelijk, want het perceel wordt al geflankeerd door volkstuinen, die overigens voor een deel verwaarloosd zijn.

Het leek aanvankelijk dat de gemeente erop aanstuurde om tuinders van de Leijense tuin bij het voormalige politiebureau te verplaatsen naar deze buurtoase tussen flats en spoor. De tuinders moeten van hun huidige locatie vertrekken vanwege woningbouw.

Volgens de insprekers Louis Siebers en Stephanie Hozee deed de brief van de gemeente aan de bewoners, ervoor vrezen dat de volkstuin al een feit was. Dat riep bij de raad vragen op of het participatietraject hier wel naar behoren was gevolgd. Uitkomst van het debat: de strook natuur is gered. De wethouder stelde bovendien voor om de bestaande volkstuinen in de wijk beter te besturen en te onderhouden. De gemeenteraad neemt hierover op 23 februari een officieel besluit.

Foto: buurtbewoners Louis Siebers en Stephanie Hozee deden een emotioneel beroep op de raad om hun buurtnatuur te behouden. 


advertentie