Flinke subsidiepot voor groen Midden Nederland

De provincie stelt 31 miljoen euro beschikbaar voor natuursubsidies in het nieuwe jaar. Het geld is bedoeld voor de realisatie van nieuwe natuur en de versterking van bestaande natuur.

De provincie geeft volledige vergoeding voor de kosten van natuurinrichting. Er is geen eigen bijdrage meer nodig. Ook wordt de subsidie voor het beheren van de natuur verhoogd en is er subsidie beschikbaar voor verbetering in bestaande natuurgebieden.

Met het beschikbare geld zet de provincie verder in op een groene regio waar iedereen ook in de toekomst van kan genieten. De nieuwe subsidiemogelijkheden staan beschreven in het Openstellingsbesluit Subsidie Natuur 2022.


advertentie