Excursie GL en PvdA in Westbroekse Zodden

PvdA De Bilt en GroenLinks De Bilt zijn zaterdag met een groot aantal kinderen op excursie geweest in de Westbroekse Zodden.

De deelnemers werden rondgeleid door vrijwilligers van het Geopark Utrechtse Heuvelrug en IVN Natuureducatie. Deze vertelden over het unieke karakter van de Zodden met trilvenen en moerasbos en bijzondere plantensoorten. 

Ook ging het over de bijzondere geologische en cultuurhistorische waarde van de Utrechtse Heuvelrug en zijn uitlopers. Geopark Utrechtse Heuvelrug probeert hiervoor de UNESCO-status 'Geopark' te verkrijgen.


advertentie