De Bilt zoekt opvangruimte voor 277 asielzoekers

De Bilt moet 277 asielzoekers opvangen binnen de gemeentegrenzen. Dat is de uitkomst van de verdeling die de overheid over het land heeft gemaakt. Het is nog niet duidelijk waar de asielzoekers gehuisvest worden.

Burgemeester Potters gaf tijdens het persgesprek aan geen weerstand tegen de komst van de vluchtelingen te verwachten. 'Ook bij de komst van de Oekraïnse vluchtelingen werkten de inwoners mee aan de opvang.'

De gemeente is wel afhankelijk van de bschikbare accomodaties. Zodra duidelijk is waar de vluchtelingen terecht kunnen komen er voor omwonenden informatiebijeenkomsten.


advertentie