De Bilt schakelt over op Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd

De Bilt gaat een Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd mogelijk maken. Daardoor worden mensen met een ziekte of beperking niet meer onnodig belast met controles. De gemeenteraad heeft een motie van die strekking aangenomen. 

De motie van D66 werd mede ingediend door Lokaal De Bilt, Groen Links, CDA en de ChristenUnie. Langdurig zieken gaan ieder jaar door de administratieve molen. Dat leidt volgens de initiatiefnemers tot frustratie en onnodig tijdsbeslag voor patiënt, mantelzorger en gemeente.

In de motie is gevraagd om de Adviesraad Sociaal Domein te raadplegen bij de uitvoering. Cliëntenraden geven al langer aan dat herindicatie voor de WMO voorzieningen bij chronisch of progressieve aandoeningen onwenselijk is.

Video: interview met D66-raadslid Hanneke de Zwart, die de motie indiende, en met Arjan Lammers, die gebruik maakt van de Wmo in De Bilt.


advertentie