De Bilt: miljoenen voor ambtelijke organisatie

Het personeelsbudget van de gemeente De Bilt gaat van 18 miljoen naar 20 miljoen euro. Dat is de wens van het college, waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Het extra geld is met name bestemd voor het aantrekken van nieuwe ambtenaren op secretarieel en administratief gebied. De investering zou dan ook de werkdruk moeten verminderen, de secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren en het werkplezier bij het personeel vergoten.

Jarenlang is er door de gemeente niet geïnvesteerd in de eigen organisatie. Er was geen geld voor, omdat er moest worden bezuinigd. Met als gevolg dat personeel is vertrokken of ziek gemeld. Volgens de ondernemingsraad werkt het achtergebleven personeel zich drie slagen in de rondte.

Advies
Gemeentesecretaris Roelof van Netten maakte een rondgang door de organisatie en schreef het rapport 'Advies voor een vitalere organisatie'. Conclusie: de ambtenaren ervaren al te lang een veel te hoge werkdruk en hebben geen vertrouwen meer dat dat op afzienbare termijn gaat verbeteren.

De aanbevelingen van Van Netten in het advies zijn onverkort overgenomen door het college. Het personeelsbudget op de begroting gaat van 18 miljoen naar 20 miljoen euro. Voor uitbreiding van de organisatie met 12 fte voor ondersteunende functies wordt driekwart miljoen uitgetrokken.

Ook worden er eigen juristen aangesteld en komt er ruimte voor twee bestuursadviseurs. Bovendien wordt het budget voor externe inhuur dit en volgend jaar verdubbeld van drie naar zes ton. De loonsom wordt met drie ton verhoogd en daardoor kunnen zo’n 100 functies één salarisniveau hoger worden gewaardeerd. Gemiddeld gaat het om circa 7.500 euro per functie.


advertentie