Daling uitkeringen zet door, ook bij jongeren

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is in november licht gedaald met 4,2%. Door deze afname blijft de krapte op de regionale arbeidsmarkt voor veel werkgevers merkbaar. 

In Midden-Utrecht is ook het aantal jongeren met een WW-uitkering verder afgenomen. De afname komt door het verdwijnen van de contactbeperkende maatregelen en de economische groei.

Meer dan de helft van de jongeren met een WW-uitkering woont in de gemeente Utrecht. In Nieuwegein en Zeist woont respectievelijk 9 en 7 procent van de WW-jongeren. In de overige gemeenten in de regio Midden-Utrecht zijn deze percentages lager.


advertentie