Cultureel Café in teken van kunstonderwijs

Op vrijdag 2 juli jl. vond in Theater Het Lichtruim het eerste Cultureel Café De Bilt plaats. 

Met het versoepelen van de coronamaatregelen staan de culturele organisaties en verenigingen in onze gemeente te trappelen om nieuwe plannen te smeden en mooie programma’s te presenteren voor het komende seizoen. Wethouder Dolf Smolenaers vertelde de aanwezigen over het coronaherstelplan van de gemeente, met de nadruk op extra culturele activiteiten voor de jeugd en voor mensen die een extra steuntje nodig hebben. Onder de inspirerende leiding van Bart van Gerwen werd met de aanwezigen gediscussieerd over de vraag hoe de culturele verenigingen en organisaties in De Bilt elkaar zouden kunnen helpen en versterken.

Ruut te Velthuis, hoofd muziek van het KunstenHuis, legde uit hoe belangrijk de vakken muziek, dans, theater, beeldende kunst en taal zijn voor de geestelijke en fysieke ontwikkeling van kinderen. Ieder kind heeft daarom recht op cultuuronderwijs. De basisscholen, culturele organisaties en gemeente De Bilt werken nu al intensief samen op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. Tijdens de bijeenkomst spraken zij de wens uit om de ambities en afspraken voor structureel cultuuronderwijs voor alle kinderen vast te leggen in een Cultuurakkoord.

Foto: Hans Lebbe


advertentie