Conceptcoalitieakkoord gepresenteerd

'We gaan in gesprek met Verwelius over het Hessingterrein. Inzet is een plan binnen de rode contour zo dicht mogelijk bij de uitspraak van de gemeenteraad bij het bestemmingsplan' . Aldus een van de beloften in het conceptakkoord 'Ruimte voor Morgen', dat de nieuwe coalitiepartners van D66, PvdA, Groen Links. Lokaal De Bilt en SP vanochtend presenteerden in bijzijn van pers en publiek. 

Formateur John Does was speciaal uit de  Noord Hollandse gemeente Dijk en Waard overgekomen om zijn bereikte status van 'Formidabele formateur' ( citaat Anne Marie 't Hart) te vieren. Als leider van de grootste coalitiefractie GroenLinks gaf 't Hart een introductie op de totstandkoming van het akkoord. Zij zal volgens plan de belangrijke portefeuille van Ruimtelijke Ordening gaan uitvoeren en kondigde aan dat onder haar bestuur niet over de rode contouren gebouwd zal worden. 

PvdA - SP
Energietransitie, natuur en biodiversiteit zijn sleutelbegrippen voor het nieuwe gemeentebestuur dat op donderdag 31 mei door de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd zal worden. Naast Groen Links zetelt daarin opnieuw Dolf Smolenaers van D66. Hij neemt zijn portefeuille van Financiën en Wonen weer op en gaat zich daarnaast, in lijn met de landelijke fractie, inzetten voor het lokale onderwijs. Burgerparticipatie en aandacht voor de kernen, wordt het onderwerp voor wethouder Pim van de Veerdonk (Lokaal De Bilt) en PvdA-er Krischan Hagedoorn neemt klimaat en economie op zich. Ook de Socialistische Partij neemt deel in het college maar de fractie laat zich vertegenwoordigen door de PvdA-wethouder. De SP-fractie is bij de verkiezingen van maart opnieuw beperkt gebleven tot een zetel. Toch is de hoofdreden van de delegatie volgens Menno Boer dat binnen het Lokaal Sociaal Verbond, waarin overigens ook de ChristenUnie deelneemt, uitstekend met de PvdA is samengewerkt. Boer laat desgevraagd optekenen dat wat hem betreft het thema armoedebestrijding bovenop de stapel beleidsdossiers ligt met klimaatarmoede in het bijzonder.  

Oppositie
Nieuw in de oppositie zijn de fracties van VVD en CDA en zij beraden zich nu op hun nieuwe positie. Werner de Groot van het CDA had zich tijdens de presentatie vanochtend al enigszins zitten verbijten. Temeer omdat hij de aandacht miste voor de vitale kernen, de zorg voor elkaar en de lokale economie. Volgens hem was de aanstaande wethouder Hagedoorn niet transparant over de geplande locaties van nieuwe windmolens. Peter Schlamilch van Forza de Bilt was niet bij de presentatie aanwezig maar liet via de sociale media weten: 'dit akkoord gaat vele miljoenen kosten maar er is geen enkele financiële onderbouwing. Slecht voor De BIlt, slecht voor onze toekomst en slecht voor onze kinderen. Forza De BIlt zal dit op allerlei manieren proberen tegen te gaan.' Fractievoorzitter Ralph Jacobs van de VVD liet desgevraagd weten dat Forza De BIlt in de oppositie een mogelijke samenwerkingspartner is.

Op donderdag 31 mei zullen coalitie- en oppositiepartijen zich over het concept buigen voor suggesties en toevoegingen. 


advertentie