Brede voorlichting warmtenet in wijk Bilthoven

De gemeente, energiecoöperatie BENG!, woningstichting SSW en waterschap HDSR willen in de wijk Brandenburg West een warmtenet aanleggen.

De Bilthovense wijk lijkt bij uitstek geschikt voor de aanleg van een warmtenet, vanwege de nabijheid van de rioolwaterzuivering. Met de warmte die daar vrij komt, kunnen ruim 1100 woningen verwarmd worden. 

De initiatiefnemers willen de bewoners van de wijk betrekken bij de uitwerking van de plannen. Een kleine groep betrokken bewoners heeft al meegedacht en is positief-kritisch over het idee van een warmtenet in Brandenburg West. In september volgt een informatiebijeenkomst voor alle wijkbewoners. 


advertentie