Bouwplan Verwelius: behoud van natuur met 4 huizen minder

Bouwplan Verwelius: behoud van natuur met 4 huizen minder

Met 4 huizen minder is overschrijding van de rode contour bij woningbouw op het voormalige Hessingterrein niet meer nodig. Dat is een van de punten uit het voorstel van een expertgroep die kritisch heeft gekeken naar het nieuwe bouwplan van ontwikkelaar van Verwelius uit november.

Voormalig SP-raadslid Anne-Marie Mineur, stedenbouwkundige Hans Sluijmer en advocaat-mediator Frits van der Brug presenteerden hun voorstel vrijdag 13 januari aan wethouder Anne Marie ’t Hart. Ze benadrukten dat hun ideeën vooral zijn bedoeld als nadere aanpassingen van het novemberplan.

Het Hessingterrein ligt middenin een kwetsbaar natuurgebied. De overschrijding van de rode contour was vanaf het begin de bottleneck in de serie Verweliusplannen. De expertgroep maakte gebruik van al beschikbare informatie en adviezen van andere deskundigen op het gebied van ecologie en natuur.

Uitgangspunt van de expertgroep was een betere balans tussen wonen en natuurbescherming. Met een aantal aanpassingen van het novemberplan is dat volgens hen te realiseren. Op een ingetekende kaart zijn de verschillen aangegeven met de bouwtekening uit het novemberplan.

Het novemberplan van bouwontwikkelaar Verwelius kwam tot stand in overleg met de gemeente en na consultatie van natuurorganisaties en bewonersvereniging LUW. Wethouder ’t Hart en Sjuul Stappers van Verwelius presenteerden dit plan op 1 december.

Op de gemeentesite schrijft ’t Hart hierover:

“Met dit plan wordt de stem van de natuur zwaarder meegewogen. Zo komt er 7.500 m2 extra ingericht Natuurnetwerk Nederland en gaan we woningen bouwen die beter aansluiten bij de Biltse behoefte. De volgende stap is het maken van een bestemmingsplan. Dit wordt naar verwachting in mei 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.”

Foto: links het plan uit november 2022, rechts het voorstel van de expergroep


advertentie