Boetzelaerpark is positieve uitzondering op nog altijd zorgwekkende kwaliteit oppervlaktewater

Er wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de kwaliteit van kleine wateroppervlakten in Nederland. Uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ van Natuur & Milieu blijkt dat meer dan 80 % een matige tot slechte kwaliteit heeft. Dit jaar deden er voor het eerst basisscholenleerlingen mee aan dit onderzoek. Zo ook basisschool de Regenboog in De Bilt.

Al vroeg in de ochtend staat groep 7 van basisschool de Regenboog klaar met hun waterbakken, schepnetjes en onderzoeksboekjes. Eenmaal aangekomen in het Van Boetzelaerpark in De Bilt begint de klas meteen met het zoeken naar waterdieren, het tellen van de waterplanten en het opruimen van afval in het park.


Naderhand legt aquatisch ecoloog Rosan van Halsema uit wat er uit hun eigen onderzoek is gekomen. “De waterkwaliteit van het water waar jullie onderzoek hebben gedaan is best goed. Aan de zijkant van het water konden we de bodem zien, er zijn heel veel waterdiertjes gevonden en er zitten niet teveel slechte voedingsstoffen in het water. Om de waterkwaliteit hier nog iets te verbeteren hebben we wat meer waterplanten nodig.”

De kinderen denken actief mee hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit. En zijn misschien van plan om uit te zoeken hoe ze extra waterplanten kunnen toevoegen aan dit water. Aan het eind van de dag ontvangen de leerlingen een waterkwaliteitsdiploma.

Meer dan 700 kinderen uit heel Nederland deden in hun eigen buurt mee aan dit onderzoek. Van Halsema vindt het belangrijk om kinderen te betrekken bij dit onderzoek. “Waterkwaliteit en biodiversiteit zijn heel erg belangrijk voor de toekomst. Als kinderen dat al van jongs af aan leren kunnen zij de wereld en de waterkwaliteit verbeteren door zich daar bewust van te zijn.”

Het water in het Van Boetzelaerpark is een van de weinige wateren in Nederland die goed scoort tijdens het onderzoek. "Maar 17% van alle onderzochte wateren is van goede kwaliteit", laat Natuur & Milieu weten. Vergeleken met andere Europese landen bungelt Nederland onderaan de lijst als het gaat om de gemeten waterkwaliteit. “De waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren staat onder druk. De belangrijkste bronnen van vervuiling die moeten worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen zoals medicijnresten”, zegt van Halsema.

Waterparels

Waterschappen hebben op basis van het burgeronderzoek tien waterparels gekozen die het beste scoorden. Het gaat om wateren met een goede waterkwaliteit en een positieve waterbeleving. “Het is hard nodig om veel meer van deze zogenaamde ‘waterparels’ te realiseren. Daarom zoeken de waterschappen actief de samenwerking met andere betrokken partners en benadrukken we de noodzaak van een stevige aanpak aan de bron om vervuiling in sloten en plassen tegen te gaan. Dat is ook nodig om de Europese doelstellingen te halen. Eenmaal in het water, zijn deze stoffen er eigenlijk niet uit te halen”, zegt Sander Mager, vicevoorzitter van Unie van Waterschappen.

Eisen voor waterkwaliteit

Om aan de Europese eisen voor waterkwaliteit te voldoen moeten in 2027 alle wateren in Europa voldoende schoon en gezond zijn. De resultaten van burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ laten zien dat de waterkwaliteit in slechts 17% van de gemeten wateren goed is. Met nog vijf jaar te gaan is het een enorme opgave om aan de Europese eisen te voldoen.


advertentie