Bilts onderzoek naar geroofd Joods vastgoed

De Bilt gaat onderzoek doen naar de roof van woningen van weggevoerde Joodse eigenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van de raadsfracties van GroenLinks en PvdA.

Aanleiding voor de vragen zijn publicaties van het onderzoeksplatform Pointer, waaruit blijkt dat destijds in De Bilt en Bilthoven meerdere panden zijn onteigend en doorverkocht. De fracties wilden weten of deze panden na de oorlog weer aan de rechtmatige eigenaren of hun nabestaanden zijn teruggegeven.

Volgens het college zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. In navolging van 73 andere gemeenten zal er onderzoek gedaan worden naar de manier waarop in de gemeente De Bilt en de voormalige gemeente Maartensdijk met teruggekeerde Joden is omgegaan.


advertentie