Begroting De Bilt in teken van steun aan inwoners

In de begroting 2023 richt De Bilt zich vooral op de groepen die het in deze crisis lastig hebben. Het college probeert ondersteuning te bieden waar dit nodig en mogelijk is.

In de begroting voor komend jaar wordt de hoge inflatie niet doorberekend aan de inwoners van de gemeente. Daarnaast komt er een eenmalige belastingkorting of een ruimere kwijtschelding.

Verder wordt er geïnvesteerd in woningbouw, klimaat en kansengelijkheid. Ook wordt een deel van de overschotten gereserveerd voor tekorten op de jeugdzorg en bezuinigingen van de Rijksoverheid.

De gemeenteraad gaat op 3 november in debat over de begroting.


advertentie