Adviezen voor verbetering regionale doorfietsroutes aangeboden

De Adviesraad Fietsroutes heeft twee adviezen aangeboden aan gedeputeerde André van Schie van mobiliteit. De adviezen gaan over doorfietsroutes door kleine dorpskernen en het landelijk gebied en de inclusiviteit van het regionale fietssysteem.

De aanbevelingen die gedaan zijn, gaan over de weerstand bij de aanleg van doorfietsroutes en hoe de steun van de lokale bevolking vergroot kan worden. Hierbij spelen overleg, de voordelen voor de leefomgeving en het gedrag van fietsers een rol. In een 'inclusief fietssysteem' kan iedereen zonder belemmering gebruik maken van alle fietsvoorzieningen. Het gaat dan over hoogteverschillen, het ontbreken van onvoldoende fietsvaardigheid en fysieke beperkingen.

De Adviesraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van kennis- en belangenorganisaties op fietsgebied. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de aanleg en het gebruik van het regionale fietsnetwerk en doorfietsroutes.


advertentie