Actieweek: controle op naleving regels natuur

Terreinbeheerders zoals het Utrechts Landschap gaan een week lang onaangekondigde controles uitvoeren in de natuurgebieden. BOA's gaan steekproefsgewijs kijken hoe de toegangsvoorschriften worden nageleefd.

Tijdens de actieweek wordt er gecontroleerd op naleving van de regels in natuurgebieden, zoals aangelijnde honden, wandelen op wegen en paden, motorcrossers, afvaldumpingen en controle van afgesloten terreinen. 

Met de controleweek willen de beheerders broedende dieren beschermen. In deze periode zijn de ouders en later hun jongen extra kwetsbaar. De actieweek is erop gericht dat bezoekers zich meer gaan beseffen dat ze de kraamkamer van de natuur betreden.


advertentie