Aanvraag vergunning zonneweide naar gemeente

BHM Solar en BENG! hebben een vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend voor de ontwikkeling van Zonneweide Voordaan in Groenekan. 

De geplande locatie voor de zonneweide is een kavel gras- en maïsland van bijna 20 hectare langs de A27 tussen de Groenekanseweg en de Nieuwe Weteringseweg. Het terrein biedt ruimte voor ongeveer 35.000 zonnepanelen, met een opbrengst te vergelijken met het gezamenlijke energieverbruik van alle huishoudens in Groenekan.

De indieners hopen dat de gemeenteraad nog dit kalenderjaar een positief besluit kan nemen. Als de vergunning wordt toegekend, zou de aanleg van de zonneweide begin 2024 kunnen starten.


advertentie