'De Bilt moet ook JA/JA-sticker invoeren'

GroenLinks en SP willen dat ook De Bilt een JA/JA-sticker invoert, waarmee bewoners aangeven dat ze ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen.

Verschillende gemeenten hebben dit al besloten en kunnen na een uitspraak van de rechter de sticker invoeren. Amsterdam is door de rechter in het gelijk gesteld in een procedure die door de reclamebranche was aangespannen.

Bewoners die geen NEE/NEE of NEE/JA sticker op de brievenbus hebben geplakt, krijgen nu een grote hoeveelheid papier die vaak ongelezen bij het oud papier terecht komt. Invoering van de JA/JA-sticker leidt niet alleen tot een enorme besparing aan papier, maar ook tot een besparing aan inkt voor het drukwerk en aan brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking.

De fracties van SP en GroenLinks vragen de gemeenteraad van december om een uitspraak.


advertentie