Helderheid over duurzaamheidstraject De Bilt

De Biltse gemeenteraad heeft de Routekaart Energieneutraal De Bilt 2030 vastgesteld.

De routekaart geeft richting aan activiteiten op korte en lange termijn om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Ook is het beleid voor duurzame energie uit zonnevelden vastgesteld, als eerste concrete uitwerking.

‘Energieneutraal’ bekekent dat benodigde energie binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt. De gemeente wil daarin zelf het goede voorbeeld geven door initiatieven te stimuleren, prioriteit te gevan aan energiebesparing en stapsgewijs stoppen met aardgas.


advertentie