Verbreding A27: stalhouder luidt noodklok

Huub Peek van Stal Griftenstein roept de hulp in van de raadscommissie Openbare Ruimte nu zijn bedrijf bedreigd wordt door het Tracébesluit A12/A27.

Peek verhuurt studentenkamers, fokt rijaarden en pony's, verzorgt cursussen en beheert zorgboerderij Griftenstein & Zorg. Zijn bedrijf ligt aan de Utrechtseweg in De Bilt. 

In het Tracébesluit wordt de omgeving van het knooppunt Rijnsweerd vernieuwd en uitgebreid, waaronder de verbreding van de A27. Hierdoor wordt groen en grond grond aangetast en moet hij zijn paardenbedrijf staken. De zorgboerderij zal dan ook verdwijnen.

Huub Peek: "De combinatie van rust, paarden, groen, bos en ruimte is voor de 50 cliënten een unieke combinatie, die nergens in de directe omgeving te vinden is."

Peek is al enkele maanden in gesprek met de gemeente om een oplossing te zoeken. "Wethouder Rost van Tonningen toont grote betrokkenheid, begrip en inzet, maar de tijd begint te dringen", schrijft Peek in een brief aan de commissie.

Hij vraagt de commissie om de wethouder te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.


advertentie