Boze oppositie gaat besluitvorming rond zwembad onderzoeken

De Biltse oppositie is zeer ontevreden over de besluitvorming rondom het zwembad in Bilthoven en zegt het vertrouwen in het college kwijt te zijn.

Aanleiding is de keuze van het college voor een nieuw zwembad dat slechts 25 bij 15,4 meter meet en dat geen draagvlak heeft onder de gebruikers van het huidige zwembad Brandenburg. Bovendien is er forse kritiek op verantwoordelijk wethouder Ebbe Rost van Tonningen.

In de raadsvergadering van 26 januari werd het voorstel voor het kleine bad met een nipte meerderheid aangenomen.

De oppositiepartijen stellen in een gezamenlijk persbericht dat het college de gemeenteraad onvolledig heeft geïnformeerd. De wethouder zou nieuwe informatie over de verschillende zwembadvarianten niet met de raad gedeeld hebben.

De nieuwe informatie valt volgens de PvdA uit in het voordeel van het grotere bad van 25 bij 35 meter. Het kleine zwembad is er volgens de fractie met de kleinst mogelijk meerderheid doorheen gedrukt.

De VVD vindt het bewust gerommel met cijfers en achterhouden van informatie een politieke doodzonde en begrijpt niet dat de overige collegeleden de wethouder niet hebben teruggeroepen. De fractie vindt dat de coalitiepartijen geen enkel steekhoudend argument aandroegen voor de onderbouwing van hun keuze voor het kleine zwembad.

Ook de oppositiepartijen ChristenUnie, Forza, SP uitten in het persbericht hun ongenoegen over de gang van zaken en het handelen van de wethouder. 

Naar aanleiding van het persbericht van de oppositie kwam er een wederreactie van Dolf Smolenaers, fractievoorzitter van D66.

Smolenaers legt in zijn reactie uit dat hij het kleinere zwembad de beste keuze vindt voor De Bilt, gezien de landelijke trend van teruglopend zwembadbezoek. Dat is onder meer te zien bij in de buurt gelegen zwembaden Dijnselburg in Zeist en Krommerijn in Utrecht. Hij vindt een groter bad een te groot risico.

Daarnaast ligt het zwembad middenin een woonwijk. Een groter zwembad past niet in de buurt en omwonenden willen het niet, zegt Smolenaers in zijn reactie.

Voor de oppositie is het hoofdstuk zwembad in ieder geval nog niet afgesloten. Ze wil diepgravend onderzoek doen naar de exacte besluitvorming rond het zwembad.

Het college kan de komende tijd dan ook veel schriftelijke vragen verwachten van de oppositie. Peter Schlamilch, fractievoorzitter van Forza: “als die niet afdoende beantwoord worden, sluit ik zelfs een raadsenquête niet uit.”

En zo blijft de zwembadkwestie voor verdeeldheid zorgen in de Biltse politiek. Stapten eerder al 2 wethouders op, ook kersverse wethouder Rost van Tonningen kwam zwaar onder vuur te liggen tijdens de raadsvergadering.


advertentie