De Bilt krijgt duurzaam zonnepark

BENG!, de lokale energiecoöperatie voor inwoners en bedrijven in De Bilt, gaat in samenwerking met het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, een zonnepark ontwikkelen.

Deze week heeft het waterschap in het kader van haar MVO-doelstellingen de intentie uitgesproken om voor een periode van 25 jaar een terrein ter beschikking te stellen.

BENG! kan op dit terrein een installatie met zonnepanelen bouwen. Het beschikbaar gesteld terrein ligt bij de rioolwateringzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Groenekanseweg in De Bilt.

De oppervlakte van het terrein biedt plaats aan een zonnepark met 1000 zonnepanelen met een vermogen van 250kwp.

Hiermee kan jaarlijks circa 225.000 kWh aan stroom worden opgewekt. De RWZI zal fungeren als afnemer van de stroom en kan hiermee in circa 20% van haar stroombehoefte voorzien.

Indien BENG! de financiering en verdere organisatie rond krijgt, kan het zonnepark in de loop van 2015 worden gerealiseerd.


advertentie