Nieuwe wethouders bekend gemaakt

De beoogd wethouders voor het nieuwe college zijn maandagmiddag bekend gemaakt. Het zijn Hans (H.J.M.A.) Mieras (D66), Jolanda (J.L.) van Hulst-Mazirel (VVD), Madeleine (M.C.T.) Bakker-Smit (CDA) en Anne (A.E.) Brommersma (GroenLinks).
Hoewel de definitieve portefeuilleverdeling nog wordt vastgesteld, hebben de onderhandelende partijen een voorlopige verdeling bekend gemaakt. D66 gaat zich bezighouden met financiƫn, ruimtelijke ordening, het project Bilthoven Bouwt (centrum), grondzaken, gemeentelijke eigendommen, kunst & cultuur en levert de kernwethouder voor Bilthoven. VVD werkt aan economische zaken, verkeer & mobiliteit, wegen, openbaar groen, wonen & volkshuisvesting, het project Zwembad, de participatiewet en levert de kernwethouder voor Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek. CDA spant zich in voor de portefeuille jeugd- en jongerenbeleid, onderwijs, sport, recreatie & toerisme, het project de Vierstee en levert de kernwethouder voor Maartensdijk. GroenLinks richt zich op duurzaamheid & milieu, jeugdzorg, sociaal beleid, WMO, projectcoƶrdinatie van de decentralisaties binnen het sociaal domein en levert de kernwethouder voor De Bilt.

advertentie