SP hekelt Woonstichting SSW

De SP hekelt Woonstichting SSW (SSW) en vraagt zich af ze nog wel weet wat het woord sociaal inhoudt.
De partij steunt de wensen die huurdersvereniging Woonspraak onlangs aan CEO Ad van Zijl van SSW voorlegde. De kritische huurders riepen SSW op om te kiezen voor sociaal beleid, waarin de laagste inkomens ontzien werden, maar Van Zijl weigerde daarop in te gaan. De SP roept SSW op om zich alsnog te bedenken, en het nieuwe college om meer druk te zetten op de woonstichting. De SP vindt het met name kwalijk dat SSW niet wil ingaan op de SP-motie die de gemeenteraad in 2013 met grote meerderheid steunde, om ruimhartiger om te gaan met woningruil. Als twee huurders bereid zijn om elkaars huurcontract over te nemen, dan moet SSW dat mogelijk maken, zonder de huren te verhogen, was de strekking van de motie. SSW is daartoe niet bereid. De huurders vroegen verder om gebruik te maken van de mogelijkheid om de grens waarboven de huur niet verhoogd mag worden te bevriezen op €681,02, en niet te verhogen naar €699,48. SSW wees dit af. Een derde dringend verzoek ging over de mogelijkheid om de laagste inkomens enigszins te ontzien bij de komende huurverhoging. De huurders vroegen om een korting van 0,3% voor inkomens tot €33.614. Ook dit leverde een afwijzing van SSW op met als argument de kosten.

advertentie