De Bilt heeft weer een coalitie

De Bilt heeft een nieuwe coalitie. D66, VVD, CDA en GroenLinks ondertekenen woensdag hun coalitieakkoord.
Na de informatieronde hebben deze partijen het vertrouwen in elkaar uitgesproken en zijn zij in gesprek gegaan om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Voorafgaand aan de ondertekening van het akkoord zal formateur Frans Poot een korte toelichting geven op het formatieproces en de hoofdpunten van het akkoord. Op maandag 12 mei maakt de formateur bekend wie de beoogd wethouders zijn. Tijdens een extra raadsvergadering op woensdag 14 mei is de gemeenteraad in de gelegenheid om te reageren op het coalitieakkoord en vragen te stellen aan de formateur en de onderhandelaars. Daarna worden de wethouders benoemd door de raad en vervolgens geïnstalleerd.

advertentie