De Bilt gaat werk maken van duurzaamheid

Er komt een plan van aanpak om Jagtlust en het fractiehuis van de gemeente De Bilt te verduurzamen.

De raad nam een motie aan van D66, Beter De Bilt, CDA en GroenLinks voor een plan van aanpak om Jagtlust energiezuinig te maken. De indieners wezen erop dat de gemeente als initiatiefnemer van het Bilts Energie Akkoord een voorbeeldfunctie heeft. Het plan kan volgens de raad als voorbeeld dienen voor andere partners in het Akkoord.

Ook de motie van CDA en GroenLinks om het draagvlak voor windenergie onder Biltse inwoners te onderzoeken haalde een meerderheid.    [Foto: Zonnepark RWZI De Bilt]


advertentie