Beter De Bilt komt in Biltse coalitie

Coalitiepartijen D66, CDA en GroenLinks gaan samen met lokale partij Beter De Bilt een meerderheidscoalitie vormen.

De fracties van de Biltse partijen kwamen na intensieve en constructieve gesprekken met Beter De Bilt tot overeenstemming over de invulling van de samenwerking.  Ze denken hiermee een stevige basis te hebben voor een meerderheidscoaliatie.

Er wordt nog hard gewerkt aan de formaliteiten die horen bij de voordracht van een nieuwe kandidaat-wethouder, die uit Beter De Bilt zal voortkomen.

Eind september stapte VVD-wethouder Jolanda van Hulst op na een vertrouwensbreuk met haar eigen fractie. D66, CDA en GroenLinks twijfelden vervolgens aan de stabiliteit van de VVD en zagen verdere samenwerking binnen de coalitie niet meer zitten.

Na een consultatieronde met alle politieke partijen in De Bilt onderzochten D66, CDA en GroenLinks de mogelijkheden om verder te gaan als minderheidscoalitie of als meerderheidscoalitie samen met Beter De Bilt.


advertentie