Vrijgekomen portefeuilles wethouder Van Hulst herverdeeld

De portefeuilles en wijkwethouderschappen van de afgetreden wethouder Jolanda van Hulst zijn voorlopig verdeeld onder de overige 3 Biltse wethouders.

Wethouder Hans Mieras:
- portefeuilles: Economische Zaken en Verkeer & mobililiteit
- wijkwethouderschap Westbroek

Wethouder Anne Brommersma:
- portefeuilles: Participatiewet en Beheer openbare ruimte
- wijkwethouderschap Groenekan

Wethouder Madeleine Bakker-Smit:
- portefeuilles: Wonen & volkshuisvesting
- project zwembad Brandenburg Bilthoven
- wijkwethouderschap Hollandsche Rading

In overleg met de gemeenteraad gaat het college zich beraden over de definitieve invulling van de ontstane vacature voor de resterende collegeperiode.

Kijk voor meer informatie over het college op www.debilt.nl.

 


advertentie