Gemeente en bedrijven ondertekenen Bilts Energie Akkoord

Gemeente De Bilt en energiecoörperatie BENG! willen in 2030 energieneutraal zijn. Daarom tekenden zij met 14 partners het Bilts Energie Akkoord.

Energieneutraal betekent dat er in De Bilt in 2030 evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Het energieakkoord is een intentieverklaring waarin de 16 partijen deze ambitie vastlegden.

Vooraf zijn in 2 bijeenkomsten de mogelijkheden verkend om deze ambitie te realiseren. De conclusie: het wordt flink aanpakken, maar er zijn volop mogelijkheden voor energiebesparing en opwekking van groene energie.

Onder de partners zijn Biltse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten: Sweco (voorheen Grontmij), het KNMI, Science Park Bilthoven, SSW, Eneco, De Werkplaats, LTO Noord (agrarische sector), Utrechts Landschap en Stedin.

Alle partners hebben initiatieven en projecten benoemd. Zo stellen de grote bedrijven Science Park Bilthoven en KNMI hun daken beschikbaar voor zonnepanelen en gaat BENG! met een aantal andere partijen richten op de verduurzaming van circa 140 Biltse bedrijven. 

Dit najaar werken de partners hun initiatieven en projecten uit in een actieplan. Ze krijgen hierbij ondersteuning van een procesbegeleider.


advertentie