Beter De Bilt houdt huurdersbijeenkomst

Op maandag 20 juni organiseert Beter De Bilt een bijeenkomst voor alle huurders in De Bilt met Ebbe Rost van Tonningen als gespreksleider.

De partij wil met huurders praten over de problemen waar zij mee geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld huurverhogingen, achterstallig onderhoud en lange wachttijden voor sociale huurwoningen.

Door toenemende kosten en achterblijvende inkomsten groeit de groep mensen die moeilijk of niet financieel rond kan komen.

Beter De Bilt stelt dat de armoede door beleid van ondermeer gemeente, verhuurders en welzijnsinstanties alleen maar is toegenomen. 

"Het gaat dus om een veel bredere aanpak dan alleen het beleid van gemeente of verhuurder", aldus fractievoorzitter Rost van Tonningen.

Beter De Bilt wil de resultaten van de bijeenkomst inbrengen in de extra gemeenteraadsvergadering van 23 juni. Dan vindt de voorbereiding plaats van de gemeentelijke meerjarenbegroting die in het najaar wordt vastgesteld.

De bijeenkomst vindt plaats in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang: 20.00 uur.


advertentie