Kernbijeenkomst VVD De Bilt in Hollandsche Rading

Woensdagavond 9 maart hield VVD De Bilt een Kernbijeenkomst in het dorpshuis van Hollandsche Rading.

In een informeel rondetafelgesprek werd van gedachten gewisseld over veiligheid, verkeer, onderwijs en wonen in Hollandsche Rading (HR), met o.a. burgemeester Gerritsen, wethouder Van Hulst, VVD raadsleden, inwoners en vertegenwoordigers van Bosbergschool en Samen voor Hollandsche Rading.

De burgemeester presenteerde conclusies uit het Veiligheidsbeeld 2015. Het laatste half jaar zijn geen woninginbraken en overlast van jongeren in HR geregistreerd. Wel waren er autokraken.

Een concreet bewonersinitiatief op veiligheidsgebied is Veilig Hollandsche Rading. Via twee WhatsApp groepen kunnen inwoners waarschuwingen en meldingen doorgeven aan elkaar en aan de politie.

De onveilige Tolakkerweg houdt inwoners bezig. De VVD zegde toe de provincie te wijzen op eerdere toezeggingen t.a.v. het veiliger maken van deze weg.

Ook het teruglopend aantal leerlingen van de Bosbergschool en modernisering van het schoolgebouw kwam aan de orde, evenals het project Diensten voor ouderen, om hen met ondersteuning langer zelfstandig te kunnen laten wonen.advertentie