SP: onjuiste informatie over ongevallen op 'Herbie-rotonde'

De SP stelde donderdag 18 februari vragen over ongevallen op de rotonde Biltse Rading/Groenekanseweg.

In de raad van januari gaf verkeerswethouder Jolanda van Hulst aan dat er geen ongevallen op de rotonde geregistreerd waren. 

Volgens SP De Bilt was toen echter al bekend dat er meerdere ongevallen op de rotonde hadden plaatsgevonden. 

De SP sprak de wethouder hierop aan tijdens een interpellatiedebat in de raad van 18 februari.

Wethouder Van Hulst gaf toe dat nadien uit de landelijke ongevallenregistratie was gebleken dat er één ongeluk op de rotonde heeft plaatsvonden. 

Volgens de SP hadden ambtenaren de ongevalscijfers echter al voor de commissievergadering van 14 januari doorgegeven. Daaruit bleek dat het om drie ongevallen gaat. 

De SP was van mening dat de wethouder onjuiste informatie verstrekte en diende een motie van afkeuring in. Alleen de SP stemde voor de motie, waarmee de motie werd verworpen.


advertentie