Feestelijke aftrap 'Terug naar 100' tijdens Afvalbraderie

Zaterdag 13 februari was de aftrap van de campagne ‘terug naar 100’ tijdens de Biltse Afvalbraderie.

Het was een gezellige markt met eten en drinken, informatie, (afval)spelletjes en een knutseltafel voor kinderen, het Repair Café en nog veel meer.

De campagne heeft als doel de jaarlijkse hoeveelheid afval terug te brengen van 200 naar 100 kilo per persoon. Wethouder Brommersma vertelde dat het restafval nu nog voor 75% uit te recyclen afval bestaat. 

De gemeenteraad wil dit jaar kiezen voor een aangepast scenario voor inzameling van restafval, om zo de hoeveelheid terug te brengen.

Die scenario's zijn: 1) restafval zelf wegbrengen naar ondergrondse container in de straat, 2) betalen voor aantal keren dat je restafval aanbiedt en 3) restafval maar eens in de vier weken ophalen.

De gemeente polste bezoekers van de braderie over hun voorkeur en heeft 1500 inwoners een enquêteformulier gestuurd. De enquête is ook in te vullen op www.debilt.nl.

De resultaten van de enquête worden eind maart besproken met wijk- en dorpsraden, belangengroepen en individuele bewoners. Daarna volgt rond de zomer het besluit van de gemeenteraad.. 


advertentie