Geboortezorg-organisaties provincie Utrecht werken samen

In de regio Utrecht werken sinds 26 januari GGD, verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg samen.

In januari 2015 sloten diverse organisaties op het gebied van geboortezorg al een samenwerkingsconvenant met GGD regio Utrecht. 

Met de toetreding van vier organisaties op 26 januari 2016 is nu een dekkende keten in de geboortezorg ontstaan. 

Doel van de samenwerking is bijdragen aan een zo gezond en veilig mogelijke start van ieder kind in de regio Utrecht. De zorg start al voor de geboorte en loopt door in de periode daarna.


advertentie