Spitscamera uitgeschakeld vanwege datalek

Spitscamera uitgeschakeld vanwege datalek

De gemeente De Bilt heeft de verkeerscamera aan de Korssesteeg in Westbroek uitgeschakeld vanwege een datalek.

Het datalek is geconstateerd door het Radio 1-programma Argos, dat een bestand met camerabeelden van 2017 tot 2021 openbaar kon benaderen. Het gaat hierbij om kentekens van passerende auto's. Het lek is inmiddels gedicht en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De spitscamera is geplaatst om het sluipverkeer tegen te gaan.
Het systeem wordt beheerd door een externe partij en die heeft door een fout de overeengekomen veiligheids- en privacyvoorschriften en afspraken over bewaartermijnen geschonden. Wethouder Landwehr geeft aan teleurgesteld te zijn in de betrouwbaarheid van het systeem, waardoor de privacy niet gegarandeerd kon worden.

De gemeente gaat verscherpt toezicht houden als de overeenkomst met de beheerder van de spitscamera voortgezet wordt.advertentie