Nobelkwartier op de schop voor woningbouw

De Biltse gemeenteraad heeft ingestemd met de voorstel voor de herinrichting van het Nobelkwartier, inclusief de nieuwbouw van de sporthal.

Dat betekent dat er 108 woningen gebouwd gaan worden, waarvan bijna driekwart in de sociale en middenhuur.

De gemeente gaat de plannen voor het Nobelkwartier verder uitwerken, waarbij de buurt betrokken blijft. In verband met corona zullen de inspraakrondes waarschijnlijk digitaal gehouden worden. Na vaststelling worden de verschillende projecten aanbesteed.


advertentie