'Meer groen in provinciale plannen'

De natuur in Midden Nederland heeft op korte termijn een natuuroffensief nodig. Dat vinden natuurorganisaties als Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

Volgens de organisaties staat de Utrechtse natuur onder druk. Als het beleid niet wordt aangepast kan het zelfs gedaan zijn met de groene locaties in de regio. De organisaties denken dat natuur en landschap in de verdrukking komen, omdat nieuwe woningen, bedrijventerreinen, verkeer en recreatie extra ruimte gaan innemen. Soortenrijkdom gaat achteruit door klimaatverandering, verdroging en de uitstoot van stikstof.

Er zijn nieuwe groene recreatiegebieden en extra natuurgebieden nodig rond steden en in het buitengebied. Verder vinden de natuurorganisaties dat de kansen voor landbouw met natuur in het buitengebied volop benut moeten worden. En er moet bĂ­nnen steden en dorpen voldoende groen en soortenrijkdom komen.


Trefwoorden:

advertentie