Snelheidsnorm De Bilt nu al 30 km/u

De gemeente De Bilt hanteert 30 km/uur als uitgangspunt voor alle niet-doorgaande wegen en straten.

Dat heeft het college geantwoord op vragen van de GroenLinks-fractie, naar aanleiding van een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Het college geeft in het antwoord aan dat voor de maximumsnelheid in verblijfsgebieden 30 km/uur als norm wordt gehanteerd. Ook worden bij herinrichting alle niet-doorgaande wegen in de bebouwde kom ingericht als 30 km/uur zone.

De Bilt loopt met deze maatregel vooruit op het landelijk beleid, waarvoor minister Van Nieuwenhuizen dit voorjaar een plan zal presenteren. De maximumsnelheid van 30 km/uur wordt daarin het leidend principe, met een uitzondering voor doorgaande wegen, mits dat veilig kan.


advertentie