De Bilt maakt start met omgevingsvisie 2040

De Bilt gaat de komende maanden aan de slag met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, waarin staat hoe de gemeente zich de komende 20 jaar verder ruimtelijk ontwikkelt.

De Omgevingsvisie is de opvolger van de gemeentebrede structuurvisie en wordt ‘Omgevingswet-proof’ gemaakt. Die nieuwe wet gaat in op 1 januari 2022.

Met inwoners, organisaties en andere overheden gaat de gemeente na wat men wil blijven koesteren en welke kansen verzilverd kunnen worden. Ook de positie in de Utrechtse metropoolregio komt aan de orde. De Startnotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040 wordt donderdag behandeld in de gemeenteraad.


advertentie