De Bilt krijgt weer financiële conditie

De Bilt heeft een zeer hoge score behaald in de jaarlijkse ‘Monitor financiële conditie gemeenten’.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft een 9,5 en daarmee behoort De Bilt bij de best scorende gemeenten. Het landelijk gemiddelde ligt op 7,2. De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en D66 zijn trots op de grote sprong die gemaakt is in tijden waarin de meeste gemeenten forse verliezen moesten incasseren. Daarvoor heeft het college wel pijnlijke keuzes moeten maken.

De Bilt meldt een toename van de reserves en vanaf 2022 staan er forse overschotten in de begroting. Het risico van preventief financieel toezicht door de provincie is hiermee afgewend. Ook kan De Bilt voorzichtig denken aan investeringen


advertentie