Nieuwe brandweerpost resultaat brede samenwerking

De Veiligheidsregio Utrecht verwacht de nieuwe brandweerpost voor Westbroek en Tienhoven midden 2022 in gebruik te kunnen nemen.

De brandweerpost komt aan de Kerkdijk in Westbroek. De gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht hebben daarvoor de grond gezamenlijk aangekocht. De locatie ligt precies in het midden van het dekkingsgebied van de fusiepost, waarmee de opkomsttijden van vrijwilligers en uitruktijden van het brandweerkorps geoptimaliseerd zijn.

Via een digitale enquête hebben inwoners van beide kernen hun mening gegeven over het schetsontwerp, het materiaalgebruik en de landschappelijke inpassing. Burgemeester Potters is tevreden met de samenwerking tussen de gemeente, de brandweermensen én de omwonenden.


advertentie