Nieuw E-book online museum gepresenteerd

Commissaris van de Koning in Utrecht Hans Oosters heeft het 'eerste exemplaar' van het E-book 'Spionnen in het veen: de grens tussen Gooi en Sticht' in ontvangst genomen.

Auteurs Anne Doedens en Dick Berents 'overhandigden' de hertaling van het 16e eeuwse spionageverhaal op digitale wijze. Tussen de grens met Holland en De Bilt reisden in 1525 twee spionnen rond. Het waren Peter Aelmanszoon, de secretaris van de stad Naarden en de stadsbode Meyns Keeck. Ze probeerden informatie te verzamelen over de ouderdom van de dorpen in de grensstreek en de eigendomsverhoudingen.

Het verhaal is nu als E-book te lezen op de website van het Online Museum De Bilt.


advertentie