Tevredenheid inwoners De Bilt groeit én slinkt

Inwoners van de gemeente De Bilt zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening en het wonen en leven in de gemeente.

De waardering is wel gedaald wat betreft het woningaanbod en de waardering voor het gemeentebestuur.

De Bilt bevindt zich de laatste jaren in politiek zwaar weer, met de kwestie rond het zwembad en het politiek wantrouwen in de raad. In de enquête geven inwoners aan dat de gemeente ook meer naar suggesties uit de samelvering zou moeten luisteren.

Om te weten hoe mensen tegen de voorzieningen, leefbaarheid en sociale kwaliteit in hun buurt aankijken, voert de gemeente tweejaarlijks onderzoek uit onder de bewoners. De gemeente gebruikt de uitkomsten om een leefbare en veilige woonomgeving te creëren en deze te verbeteren.


advertentie