Provincie zoekt beeldmateriaal Koude Oorlog

De provincie Utrecht is gestart met het crowdsourcing-project 'De Koude Oorlog in Beeld'.

Van ruim 120 locaties die van belang waren tijdens de Koude Oorlog kunnen meehelpen om beeldmateriaal te verzamelen. In die tijd is van alles gebouwd om de bevolking te beschermen voor het geval dat 'de Russen zouden komen’. Het gaat om schuilkelders, commandoposten, vliegtuigshelters, luchtwachttorens en mobilisatiecomplexen.

Dit erfgoed dreigt te verdwijnen, maar het heeft ook zijn eigen specifieke waarde. Ook zijn er nog ooggetuigen die uit eerste hand kunnen vertellen hoe zij deze periode hebben beleefd. Op de website staan op de kaart de locaties aangegeven waar foto's en verhalen van gezocht worden.


advertentie