Openingstijden Burgerzaken De Bilt wijzigen

De momenten om afspraken bij de balies van de gemeente De Bilt te maken voor de aanvraag van een reisdocument, rijbewijs of een VOG veranderen.

De wijziging is een door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingsmaatregel.

Er is rekening gehouden met de drukstbezochte dagdelen, zoals de dinsdagavond en de woensdagmiddag. Ook is ervoor gekozen tenminste een dagdeel per werkdag open te blijven. Afspraakmomenten zijn op maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen, woensdagmiddag en dinsdagmiddag en -avond.

De aanpassing heeft alleen betrekking op afspraakmomenten bij de balies van burgerzaken.


advertentie