Onderscheiding voor professor Brinkman

Vrijdag 23 oktober is de heer M.E. Brinkman uit De Bilt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Brinkman heeft zich als meelevend lid van de Gereformeerde Kerk van De Bilt meer dan verdienstelijk gemaakt.

Hij heeft zich ingezet voor liturgievernieuwing en is sinds 2015 voorzitter van de kerkenraad.

In 2005 werd hij directeur van het International Reformed Theological Instituut (IRTI), dat hij heeft uitgebouwd en gerelateerd aan de brede internationale Gereformeerde Traditie.

Als decaan stond de heer Brinkman aan de wieg van het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT). Hij zette daarmee een belangrijke ontwikkeling in de wetenschappelijke wereld in Nederland in gang.

Door gastvrijheid aan het CIT te bieden, is ruimte geschapen voor de opleiding islamitische theologie aan de VU en werd de weg geopend voor andere theologische opleidingen, zoals boeddhisme en hindoeïsme.

Burgemeester Gerritsen van De Bilt reikte de onderscheiding uit aan de heer Brinkman, tijdens zijn pensionering en afscheid als professor Interculturele Theologie aan de VU Amsterdam. [Foto: Henk van de Bunt}


advertentie