Enquête naar tevredenheid Wmo-hulpmiddelen

De Bilt gaat een enquête houden naar de tevredenheid over hulpmiddelen vanuit de Wmo en de leveranciers.

Gebruikers van hulpmiddelen zoals een scootmobiel of rolstoel worden daarvoor de komende weken telefonisch benaderd. In de gemeente zijn er Medipoint en Kersten de leveranciers van de hulpmiddelen.

De verkregen informatie gebruikt de gemeente in de gesprekken met Medipoint en Kersten. Deelname aan het onderzoek is niet verplicht.


advertentie